Dạy vẹt (két) lật lá bài

– Dựa theo bản năng của Vẹt biến hành động vô thức thành hành động phản xạ có điều kiện.

parrot play card

Chuyên dạy vẹt lật bài – Pet Me Shop

– Úp lá bài trước mặt chim . Theo bản năng chú Vẹt sẽ dùng mỏ nhặt lên gặm nhấm và lật qua lật lại theo bản năng nắm được điều này chờ thời điểm chú chim lật tấm bài từ dưới lên –>bấm click –> thưởng. Và Vẹt vẫn chưa hiểu vấn đề.tiếp tục để Vẹt nghịch lá bài và chọn thời điểm quân bài bị lật lên –> bấm click –> thưởng. Cho tới khi chú chim hiểu vấn đề mỗi khi chúng ta úp lá bài xuống nó sẽ chạy tới lật lên như vậy là bạn đã thành công.

– Kết thúc.