Đèn Sưởi Hồng Ngoại Cho Vẹt

Giá : 300.000 vnđ

Loại đèn sưởi hồng ngoại có ánh sáng ấm giúp vẹt ấm áp vào cả ngày.

Pet Me Shop chuyên bán và cung cấp phụ kiện chăm sóc các loại đèn sưởi hồng ngoại dành cho vẹt két. Loại đèn sưởi hồng ngoại có ánh sáng ấm giúp vẹt ấm áp vào cả ngày.

Pet Me chuyên cung cấp phụ kiện cho vẹt các loại đèn sưởi hồng ngoại dành cho vẹt két. Trời lạnh nên cắm thêm đèn sưởi hồng ngoại, nên làm chụp đèn bằng kim loại chụp thẳng xuống lồng chim.