Phụ kiện chăm sóc

Muỗng đút bột cho vẹt non

Muỗng Đút Bột

Giá : 20.000 vnđ

Ống bơm bột cho vẹt non

Ống Bơm Bôt

Giá : 150.000 - 200.000 vnđ

Ống luồng đút bột cao su thường

Ống Luồn Cao Su

Giá : 50.000 vnđ

Ống luồn inox đút vẹt

Ống Luồn Inox

Giá : 120.000 vnđ

dụng cụ máy giũa mài móng chân cho vẹt

Máy Mài Giũa Móng Vẹt

Giá : 400.000 vnđ

kéo cắt làm móng cho vẹt

Kéo Cắt Móng Vẹt

Giá : 250.000 vnđ

Xích chân cho vẹt

Dây Xích Chân Vẹt

Giá : 120.000 - 400.000 vnđ

Vòng số 8 gắn chân cho vẹt

Vòng Gắn Chân Vẹt

Giá : 50.000 - 100.000 vnđ

Bình nước treo lồng

Bình Nước Treo Lồng Size M, L

Giá : 150.000 - 200.000 vnđ

Vòi nước gắn lồng

Vòi Nước Gắn Lồng

Giá : 90.000 vnđ

Chén ăn nhựa vận chuyển

Chén Ăn Vận Chuyển Nhựa

Giá : 20.000 vnđ

Chén Inox đựng thức ăn vẹt két

Chén Inox Đựng Thức Ăn Vẹt

Giá : 100.000 - 150.000 vnđ

Chén sứ đựng thức ăn cho vẹt két

Chén Sứ Đựng Thức Ăn Vẹt

Giá : 30.000 - 100.000 vnđ

Chụp Đèn Kim Loại Cao Cấp

Giá : 350.000 vnđ

Đèn sưởi dành cho vẹt két

Đèn Sưởi Dành Cho Vẹt

Giá : 150.000 vnđ

Đèn UVA UVA cho vẹt

Đèn Mặt Trời UVA UVB

Giá : 100.000 vnđ

Cây gắn đèn linh hoạt

Giá Đỡ Gắn Đèn

Giá : 150.000 vnđ