Vẹt trong tổ

vẹt senegal parrot

SENEGAL

Giá : 8.000.000 vnđ

HANHNS MACAW (MINI MACAW)

Giá : 15.000.000 vnđ

monk parakeet Pet Me

MONK PARAKEET (QUAKER)

Giá : 9.000.000 vnđ

Rainbow Lorikeet Pet Me

LORY & LORIKEET

Giá : 9.500.000 vnđ

green cheek conure

GREEN CHEEKED

Giá : 3.500.000 vnđ

lovebird

LOVEBIRD

Giá : 2.000.000 vnđ

Indian ringneck

INDIAN RINGNECK

Giá : 8.500.000 vnđ

bán vẹt Alexandrine parakeet

ALEXANDRIAN PARAKEET (XÍCH THÁI)

Giá : 6.000.000 vnđ

parrotlet

PARROTLET

Giá : 2.500.000 vnđ

vẹt cockatiel

COCKATIEL (VẸT MÃ LAI)

Giá : 2.500.000 vnđ

Vẹt Sun Conure

SUN CONURE

Giá : 5.500.000 vnđ

Vẹt két xám Châu Phi African Grey

VẸT XÁM CHÂU PHI (AFRICAN GREY)

Giá : 25.000.000 vnđ

Vẹt két Châu Phi Caique Balck Headed

BLACK HEADED CAIQUE

Giá : 20.000.000 vnđ

Vẹt két Châu Phi Caique Yellow Thighed

YELLOW THIGHED CAIQUE

Giá : 30.000.000 vnđ

Vẹt Orange Winged Amazon

ORANGE WINGED AMAZON

Giá : 30.000.000 vnđ