Xét Nghiệm Giới Tính DNA trống mái cho vẹt (két)

Giá: 550.000đ.

Các bước tiến hành:

B1: Gửi mẫu xét nghiệm (3 mẫu lông chim có chân hoặc mẫu trứng của chim con vừa nở)

B2: Đợi kết quả sau 2 tuần (Giấy chứng nhận có có giá trị pháp kí toàn cầu)

Vẹt két Châu Úc Major Mitchell Cockatoo

Vẹt Châu Úc Major Mitchell Cockatoo

***Thông tin tham khảo:

Quy trình được thực hiện bởi:

– Máy 1 D-HPLC (máy sắc ký lỏng cao áp biến tính)

– Máy đọc trình tự gen ABI 3130, Applied Biosystems

– Máy nhân gen Real Time PCR_TaqMan®

Điện thoại hotline:  091 709 6677 – 0916 399 299 (A. Tài)

Địa chỉ showroom: Pet Me Coffee – 198 Nguyễn Văn Hưởng, p. Thảo Điền Q2 Tp. HCM